Login

צ’רלי צ’פלין- ב | Discussion page

Main opinions

Opening opinions

צ’רלי צ’פלין- ב

מהופעת הגיבור - עד השתגעותו

Interim Summery

The Discussion

x

מה הקונפליקט של הגיבור?

הקונפליקט

הקונפליקט

23 Comments
 • דגנית אוחיון

 • זמירה דהן

 • יפית נחום

 • רן מאיר פלייסיגר

 • אריאלה פרידמן

 • אושרי עמר

 • נטלי רומאנו

 • ערן מקטובי

 • ענת סניור

 • דורית הראל

 • רונית ועקנין

 • איימי פדידה

 • נורית מיכאלי

 • רחל כהן

 • יניב דן

 • לירז בן כליפה

 • קורין בן חמו אלבז

 • x

  הקונפליקט הוא בין המכונה הטכנולוגיה המתקדמת לבין האדם. היכן מקומו במודרנה, באנושיות

   

  יחד עם אורין שרעבי

  שי שרעבי

 • טרי ישעיהו

 • מירב דהן

 • ג'ניה טל

 • יוסף אסייג

 • איציק שרעבי

x

כיצד באים לידי ביטוי מוטיב ה”זמנים”?

הזמנים

הזמנים

22 Comments
 • נטע אינגבר

 • דגנית אוחיון

 • יוסי סרי

 • מיכאל מיכאלי

 • רן מאיר פלייסיגר

 • אושרי עמר

 • ערן מקטובי

 • נטלי רומאנו

 • ענת סניור

 • רונית ועקנין

 • איימי פדידה

 • יניב דן

 • לירז בן כליפה

 • קורין בן חמו אלבז

 • עמיחי עמיאל

 • שי שרעבי

 • טרי ישעיהו

 • מירב דהן

 • ג'ניה טל

 • רחל כהן

 • יוסף אסייג

 • איציק שרעבי

x

מה תפקידה של מכונת ההאכלה? כיצד היא קשורה לנושא הסרט?

מכונת ההאכלה

מכונת ההאכלה

25 Comments
 • דגנית אוחיון

 • אריאלה פרידמן

 • אושרי עמר

 • מיכאל מיכאלי

 • נטע אינגבר

 • קרן שעשוע

 • דוד תורג'מן

 • רן מאיר פלייסיגר

 • ערן מקטובי

 • נטלי רומאנו

 • יפית נחום

 • ענת סניור

 • רונית ועקנין

 • איימי פדידה

 • רחל כהן

 • יניב דן

 • לירז בן כליפה

 • קורין בן חמו אלבז

 • עמיחי עמיאל

 • x

  תפקידה של מכונת האכלה הוא להראות כיצד היא חוסכת בזמן גם שהאדם בהפסקה ועדיין ההספק שלה גבוה.

  המכונה מצדיקה את השימוש בה ואת היתרונות שלה על פני האדם.

  יחד עם אורין שרעבי

  שי שרעבי

 • מירב דהן

 • יוסי סרי

 • ג'ניה טל

 • יוסף אסייג

 • איציק שרעבי

x

האם זהו סרט אילם?

סרט אילם?

סרט אילם?

22 Comments
 • אושרי עמר

 • דגנית אוחיון

 • x

  זהו סרט אילם בחלקו. המנהלים מדברים, נשמעים אך הפועלים אילמים. גם צ’אפלין וחבריו הפועלים לא מדברים וגם אלו שהגיעו למנהל להציג את מכונת ההאכלה- קולם לא נשמע

  נטע אינגבר

 • דוד תורג'מן

 • מיכאל מיכאלי

 • יפית נחום

 • רן מאיר פלייסיגר

 • אריאלה פרידמן

 • ערן מקטובי

 • נטלי רומאנו

 • דורית הראל

 • רונית ועקנין

 • נורית מיכאלי

 • דינה דהן

 • יניב דן

 • לירז בן כליפה

 • טרי ישעיהו

 • מירב דהן

 • יוסי סרי

 • ג'ניה טל

 • יוסף אסייג

 • איציק שרעבי

איימי פדידה

קורין בן חמו אלבז

שי שרעבי

רחל כהן

רחל כהן

Last opinions

user profile image
רחל כהן
8.09.2020 15:09

הסרט הוא אילם אך מלווה במנגינות ורעשים המחליפים את המילים

user profile image
רחל כהן
8.09.2020 15:09

הסרט הוא אילם אך מלווה במנגינות ורעשים המחליפים את המילים

user profile image
שי שרעבי
8.08.2020 21:26

האנשים בסרט אומנם אילמים וזה נותן הרגשה של סרט אילם אך מכיוון שיש מסביב מוזיקת רקע, רעש מהמכונות לא ניתן להגדירו כסרט אילם יחד עם אורין שרעבי

user profile image
קורין בן חמו אלבז
28.07.2020 22:13

הסרט לא אילם, כל עוד מתקיים בו פס קול, מכונות מדברות, רעש מכונות, המנהל מדבר, קיים כיתוב, מוזיקה וכדומה. הסרט מנסה להעביר דרך ה”אילמות” מדומה – מסר. הוא משתיק את הסרט בדיבור, ומציג אותו בפועל דרך מכונות, רעשי רקע, כיתוב , ויוצר קול בנקודות ספציפיות אותם הוא רוצה להדגיש לצורך העברת המסר הפרשני.

Members