להתחברות

מדרש קולנוע - יום ה' בוקר

צ'רלי צ'פלין- ו | עמוד דיון

תמצית

צ'רלי צ'פלין- ו

מסצינת ביקור השר- המפגש עם הנערה

סיכום

הדיון

x

מה הקונפליקט של הגיבור? כיצד הוא מתבטא?

הקונפליקט של הגיבור

הקונפליקט של הגיבור

x

כיצד ניתן לראות שהגורם להמשך היצירה של צ'פלין בסרט אילם איננו נובע מחוסר יכולתו להשתמש בפס הקול?

פס הקול

פס הקול

x

איזה קונפליקט של הגיבור מתבטא בהתנהלותו במקומות העבודה?

מקומות העבודה

מקומות העבודה