להתחברות

מדרש קולנוע - יום ה' בוקר

<a href="http://midrash1.sugia.net/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f/?id=23812" target="_blank">סינימה פרדיסו – א</a>

סינימה פרדיסו – א

מקור השם של הסרט

<a href="http://midrash1.sugia.net/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f/?id=23814" target="_blank">סינימה פרדיסו – ב</a>

סינימה פרדיסו – ב

שליש ראשון סינמה פרדיסו

<a href="http://midrash1.sugia.net/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f/?id=23815" target="_blank">סינימה פרדיסו – ג</a>

סינימה פרדיסו – ג

העבודה הזרה

<a href="http://midrash1.sugia.net/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f/?id=23816" target="_blank">סינימה פרדיסו – ד</a>

סינימה פרדיסו – ד

התפרצות האש במקרא

<a href="http://midrash1.sugia.net/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f/?id=23817" target="_blank">סינימה פרדיסו – ה</a>

סינימה פרדיסו – ה

סיום הצפיה: שריפת בית הקולנוע

 

לדף ההנחיות

לחצו כאן