להתחברות

מדרש קולנוע - יום ה' בוקר

הדיון הערוך

  • עורך

    מה הקונפליקט של הגיבור? כיצד הוא מתבטא? מה הקונפליקט של הגיבור? כיצד הוא מתבטא? (צפיה בדעה במקור)
  • עורך

    כיצד ניתן לראות שהגורם להמשך היצירה של צ'פלין בסרט אילם איננו נובע מחוסר יכולתו להשתמש בפס הקול? כיצד ניתן לראות שהגורם להמשך היצירה של צ'פלין בסרט אילם איננו נובע מחוסר יכולתו להשתמש בפס הקול? (צפיה בדעה במקור)
  • עורך

    איזה קונפליקט של הגיבור מתבטא בהתנהלותו במקומות העבודה? איזה קונפליקט של הגיבור מתבטא בהתנהלותו במקומות העבודה? (צפיה בדעה במקור)