להתחברות

מדרש קולנוע - יום ה' בוקר

צ'רלי צ'פלין- ב | מקורות

שבעה קבצנים

ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה. והיו בוכים ומתגעגעים: איך לוקחין בכאן את הבעטליר השלישי,
שהיה כבד פה? בתוך כך והנה הוא בא, ויאמר: הנני! ונפל עליהם, ונשק אותם. ואמר להם גם כן כנ"ל:
בתחלה ברכתי אתכם שתהיו כמוני, עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני.

ואתם סבורים שאני כבד פה? אין אני כבד פה כלל!  רק שהדבורים של העולם,
שאינם שבחים להשם יתברך, אין בהם שלימות. (ועל כן הוא נראה ככבד פה.
כי הוא ככבד פה מאלו הדבורים של העולם שאין בהם שלימות)
אבל באמת אין אני כבד פה כלל,  אדרבא אני מליץ ודברן נפלא מאד !
ואני יכול לדבר חידות ולשיר שירים (שקורין לידער) נפלאים,
עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמע אותי
.

סיפורי מעשיות, מעשה יג, ר' נחמן

מקורות אחרונים באתר

Avatar

גשר צר מאוד

ליקוטי מוהר"ן מהדורא בתרא סימן מח